close
产品名称:
产品编号:
包装规格:
包装产品
滴眼瓶

滴眼瓶由三部份组成: 瓶子,栓子、瓶盖。以 ETO (环氧乙烷)或辐照灭菌, 我们提供的滴眼瓶是无菌包装,可以直接上客户的灌装线上灌装。 所有配件尺寸十分精准,令致滴眼瓶在客户的灌装线上有满意的表现。瓶子的设计融合功能元素和物理特性使患者使用起来十分舒适方便。栓子有两种锁瓶设计,不同规格、容量由 5ml至 20ml。

滴眼瓶
容量 产品编码 种类 材质     高度 (mm) 直径 (mm)
      瓶身 内栓 瓶盖    
5ml PCTE005EM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE 54 21
8ml PCTE008EM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE 57 25
10ml PCTE010EM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE 61/71.5 25/21.5
15ml PCTE015EM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE 73.5 25
20ml PCTE020EM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE 78.5 27.5
5ml PCTE005RM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE              55.0              21.0
7ml PCTE007RM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE              56.0              24.8
10ml PCTE010RM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE              64.3              24.0
15ml PCTE015RM EM 内卡式 LDPE LDPE HDPE/LDPE              78.5              23.5